Screen Shot 2014-01-10 at 20.07.04

Motief

Als dirigent moet je muziek kunnen lezen zoals je een boek leest.

Zoals in de taal de woorden zinnen vormen, zo zijn het in de muziek de motieven die de zinsopbouw bepalen.

Een motief is de kleinste bouwsteen in de muziek. Hij bestaat uit een arsis en een thesis, een licht en een zwaar moment. Of zoals in de taal een onbeklemtoonde en een beklemtoonde lettergreep. Van het woord geluk, heeft de eerste lettergreep geen accent, de tweede wel. Zo is het ook bij motieven.

Het meest eenvoudige motief bestaat uit twee tonen.

Screen Shot 2014-01-10 at 20.06.54

In dit voorbeeld zijn de motieven met haken aangegeven.

Vóór de maatstreep het onbeklemtoonde deel, na de maatstreep het beklemtoonde.

We noemen dit een arsisch motief.

Er zijn ook motieven die bestaan uit thesis – arsis, de thetische motieven.

Deze komen minder vaak voor. Toch een voorbeeld.

Screen Shot 2014-01-10 at 20.06.59

 

Hier bestaat de thesis uit twee noten.

Soms wordt in de eerste maat de arsis ‘verzwegen’. Er is geen opmaat. In de rest van het stuk komt de arsis wel steeds voor.

Als je dit leuk vindt mag je volgende canon van Praetorius van motieven voorzien en naar mij mailen. De eerste maat begint met een verzwegen arsis.

Screen Shot 2014-01-10 at 20.07.04